Hiển thị tất cả 131 kết quả

Từ bao đời nay, bàn thờ được đặt ở vị trí trang trọng nhất và trở thành nơi con cháu “trò chuyện, báo cáo” trong những ngày tuần, ngày giỗ, ngày Tết, hoặc khi có việc trọng đại… Có thể nói, mọi biến cố trong gia đình đều được gia chủ báo cáo với bàn thờ gia tiên.

-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-19%
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 26.300.000₫.
-31%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-24%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-30%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-22%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-22%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-19%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.900.000₫.
-17%
Original price was: 13.800.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 14.800.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 32.800.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-23%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-23%
Original price was: 18.900.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-12%
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-20%
Original price was: 14.200.000₫.Current price is: 11.300.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-29%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.200.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-15%
Original price was: 20.600.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-27%
Original price was: 22.600.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-19%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-33%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-12%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-20%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-18%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-19%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
-18%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-20%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.800.000₫.
-15%
Original price was: 16.800.000₫.Current price is: 14.300.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-28%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 17.600.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-23%
Original price was: 16.300.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-16%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-18%
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.650.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-24%
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-12%
Original price was: 33.500.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-21%
Original price was: 20.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.600.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-15%
Original price was: 33.600.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-23%
Original price was: 37.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-21%
Original price was: 28.600.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-13%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-23%
Original price was: 34.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-18%
Original price was: 22.600.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-27%
Original price was: 30.800.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-6%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-6%
Original price was: 11.200.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.800.000₫.
-16%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-10%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-20%
Original price was: 27.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-13%
Original price was: 30.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-29%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-17%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.300.000₫.Current price is: 12.350.000₫.
-31%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 45.000.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.050.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.450.000₫.
-24%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-30%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 17.800.000₫.
-18%
Original price was: 29.600.000₫.Current price is: 24.160.000₫.
-20%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 25.200.000₫.
-22%
Original price was: 36.700.000₫.Current price is: 28.600.000₫.
-26%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 23.200.000₫.
-19%
Original price was: 29.800.000₫.Current price is: 24.000.000₫.
-22%
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 27.100.000₫.
-17%
Original price was: 34.500.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-20%
Original price was: 16.800.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-14%
Original price was: 42.500.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-22%
Original price was: 36.500.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-18%
Original price was: 38.200.000₫.Current price is: 31.500.000₫.
-9%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-16%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-33%
Original price was: 5.650.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-13%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-23%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.700.000₫.
-19%
Original price was: 58.300.000₫.Current price is: 47.000.000₫.
-11%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 13.800.000₫.
-8%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-11%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-21%
Original price was: 36.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-12%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 57.500.000₫.
-16%
Original price was: 58.000.000₫.Current price is: 48.500.000₫.
-12%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 37.000.000₫.
-16%
Original price was: 45.600.000₫.Current price is: 38.500.000₫.
-22%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-26%
Original price was: 57.000.000₫.Current price is: 42.000.000₫.
-13%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-18%
Original price was: 56.500.000₫.Current price is: 46.500.000₫.
-14%
Original price was: 49.500.000₫.Current price is: 42.500.000₫.
-14%
Original price was: 49.500.000₫.Current price is: 42.500.000₫.
-20%
Original price was: 52.000.000₫.Current price is: 41.500.000₫.
-29%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-23%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-17%
Original price was: 24.800.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-10%
Original price was: 29.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-19%
Original price was: 26.600.000₫.Current price is: 21.500.000₫.

168+ Mẫu Bàn Thờ Gia Tiên Đẹp Chuẩn Phong Thủy Năm 2024

Bàn thờ đứng gia tiên hiện đại là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và âm hưởng hiện đại. Với đặc tính thông minh, cùng những tiện ích của mình, sản phẩm này hiện đang được nhiều người lựa chọn. Bàn thờ Mộc Việt chuyên sản xuất từ chất liệu bàn thờ bằng gỗ tự nhiên hoàn toàn nên độ bền sản phẩm cao, hạn chế tối đa mối mọt...

Phòng Thờ Nhà Phố đẹp
Mẫu phòng thờ gia tiên cho nhà  biệt thự đẹp năm 2024

Mẫu bàn thờ phật và bàn thờ gia tiên hiện đại
Mẫu bàn thờ phật và bàn thờ gia tiên hiện đại

Đã bao thế kỷ trôi qua, cung cách và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam xét theo góc độ nào đó đã có nhiều thay đổi nhưng ý nghĩa lớn nhất, vẫn giữ nguyên. Người Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là một trong những nguyên tắc đạo đức làm người. Đó là hình thức thể hiện sự hiếu thuận và lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc sinh thành. Chính vì vậy, việc lựa chọn mẫu bàn thờ gia tiên đẹp và phù hợp với không gian thờ tự của mỗi gia đình là điều rất quan trọng. Tủ thờ hay bàn thờ đứng là một trong những sản phẩm được rất nhiều khách hàng của Bàn thờ gỗ đẹp Mộc Việt lựa chọn.

Mẫu bàn thờ gia tiên có hệ thống ốp lưng trang trí hiện đại chuẩn phong thủy
Mẫu bàn thờ gia tiên có hệ thống ốp lưng trang trí hiện đại chuẩn phong thủy

Ban Tho Hien Dai Dep Doc Thiet Ke Toi Gian, Sang Trong
Bàn thờ hiện đại đẹp được ưa chuộng năm 2024

Thiết kế phòng thờ phật và gia tiên sang trọng ấm cúng
Thiết kế phòng thờ phật và gia tiên sang trọng ấm cúng

1. Bàn thờ gia tiên phù hợp với nhiều không gian thờ tự

Sản phẩm bàn thờ đứng gia tiên của Mộc Việt vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa tạo cho không gian thờ tự sự vững chắc, bình an và đảm bảo sự thuận tiện khi sử dụng. Bàn thờ gia tiên là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và âm hưởng hiện đại. Với tên gọi khác là bàn thờ cửu huyền thất tổ hay còn được gọi là bàn thờ ông bà..... tùy thuộc vào vùng miền khác nhau.

Bàn Thờ đứng Gỗ Sồi Hiện đại Mộc Việt
Bàn Thờ đứng Gỗ Sồi Hiện đại Mộc Việt

Với đặc tính thông minh, cùng những tiện ích của mình, mẫu bàn thờ gia tiên đẹp hiện nay đang được nhiều người lựa chọn. Ngày nay, những căn hộ chung cư và nhà ống có kiến trúc thiết kế khá đơn giản, hiện đại. Cho nên, những mẫu bàn thờ đứng chung cư với kiểu dáng mộc mạc, không quá rườm rà nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm cần có ở nơi thờ cúng là lựa chọn của nhiều khác hàng.

Mẫu Sập Thờ Gỗ Hương đẹp được ưa Chuộng
Mẫu Sập Thờ Gỗ Hương đẹp được ưa Chuộng

Xem Thêm :  Top 68 mẫu bàn thờ đứng hiện đại đẹp xu hướng 2024

Thiêt kế phòng thờ hiện đại là xu hướng thờ tự được ưa chuộng năm 2022
Thiêt kế phòng thờ hiện đại là xu hướng thờ tự được ưa chuộng năm 2024

Mẫu Bàn Thờ Gia Tiên đẹp được ưa Chuộng Nhất Năm 2022
Mẫu Bàn Thờ Gia Tiên đẹp được ưa Chuộng Nhất Năm 2024

Thiết Kế Bàn Thờ đẹp Trang Nghiêm Phong Thủy
Thiết Kế Bàn Thờ đẹp Trang Nghiêm Phong Thủy

2. Bàn thờ gia tiên đẹp thiết kế hiện đại, đa dạng về kiểu giáng và màu sắc

Những mẫu bàn thờ gia tiên phổ biến hiện nay đó là bàn thờ mang kiểu dáng hiện đại nhưng vẫn giữ lại được những nét hoa văn, họa tiết cổ truyền, thể hiện đúng với không gian tâm linh theo truyền thống của ông cha bao đời nay, giúp cho không gian đó không những mang được nét trang trọng mà còn gần gũi đối với tất cả các thành viên trong gia đình.

Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên đẹp được Thiết Kế Phù Hợp Với Không Gian Nhà
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên đẹp được Thiết Kế Phù Hợp Với Không Gian Nhà

Mẫu bàn thờ đứng gia tiên được thiết kế phù hợp với tùng không gian khác nhau vừa đơn giản, tiện ích, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền cao vừa phù hợp với không gian tâm linh.

Thiết Kế Phối Cảnh 3d Phòng Thờ Miễn Phí Cho Khách Hàng Khi Thi Công Phòng Thờ
Thiết Kế Phối Cảnh 3d Phòng Thờ Miễn Phí Cho Khách Hàng Khi Thi Công Phòng Thờ

Mẫu Phòng Thờ Hiện đại Kết Hợp Câu đối Và Tranh Trúc Chỉ Hiện đại
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên Hiện đại Kết Hợp Câu đối Và Tranh Trúc Chỉ Hiện đại

Màu sắc của sản phẩm bàn thờ đứng thờ gia tiên ông bà của Mộc Việt có nhiều màu sắc đảm bảo hài hòa với màu sắc tường, trần, sàn và nội thất khác trong nhà. Vì thế giúp cho không gian tâm linh luôn giữ được nét trang trọng. Với nhiều tông màu hiện đại cũng như gam màu truyền thống chúng tôi đảm bảo làm hài lòng khách hàng khi sản phẩm hoàn thiện.

Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên đẹp được Mộc Việt Thi Công Tại Quận 12, Hcm
Mẫu bàn Thờ Gia Tiên đẹp được Mộc Việt Thi Công Tại Quận 12, Hcm

3. Kích thước bàn thờ gia tiên đẹp chuẩn phong thủy

Điều quan trọng phải chú ý khi lựa chọn mẫu bàn thờ gia tiên đẹp là các kích thước: chiều sâu, chiều rộng và chiều cao bàn thờ gia tiên đều phải thuộc các cung phong thủy đẹp. Bàn thờ gỗ Mộc Việt luôn coi trọng việc sử dụng thước lỗ ban tạo ra những sảm phẩm chuẩn phong thủy trước khi thiết kế và hoàn thiện sản phẩm để tạo ra những mẫu mã bàn thờ ông bà giúp cho gia chủ đón vận khí tốt, tài lộc, may mắn về nhà. Những thiết kế mẫu bàn thờ đứng đơn giản thường được áp dụng theo những thông số sau:
Kích Thước Bàn Thờ Gia Tiên Chuẩn Phong Thủy
Kích Thước Bàn Thờ Gia Tiên Chuẩn Phong Thủy

Mẫu bàn thờ gia tiên hiện đại với chất liệu gỗ hương cao cấp
Mẫu bàn thờ gia tiên hiện đại với chất liệu gỗ hương cao cấp

Phòng Thờ Tầng Gác Mái đẹp
Phòng Thờ gia tiên Tầng Gác Mái đẹp

 • Kích thước 61×89: có nghĩa là tài Lộc x Thêm Phúc, nhằm mong muốn một gia đình giàu có, con cái thành công và có nhiều phúc lộc.
 • Kích thước 61×107: có nghĩa là Tài Lộc x Thêm Đinh, gia chủ mong muốn được giàu có và có con trai.
 • Kích thước 61×127: nghĩa là Tài Lộc x Tiến Bảo, mong muốn một gia đình giàu có, thành tài, được nhiều phúc lộc.
 • Kích thước 67×153: có nghĩa là Quý Tử x Lục Hợp, mong muốn gia đình giàu có, sinh con trai, có nhiều phúc lộc.
 • Kích thước 67×175: có nghĩa là Quý Tử x Tiến Bảo, mong  muốn gia đình giàu có, hưởng phúc lộc và có thêm con trai.
 • Kích thước 81×175: có nghĩa là Đăng Khoa x Tiến Bảo, gia chủ cầu mong gia đình hưởng phúc, tiền tài dào dạt.
 • Kích thước 81×195: nghĩa là Đăng Khoa x Đỗ Đạt, mong muốn gia đình hưởng phúc, thi cử đỗ đạt, tiền tài dư dả.
 • Kích thước 89×212: có nghĩa là Thêm Phúc x Tài Vượng, gia chủ được hưởng phúc, mọi việc đều tốt đẹp, tiền tài nhiều. Tùy vào không gian, diện tích, cũng như tâm nguyện của gia đình mà bạn có thể lựa chọn cho mình bàn thờ gia tiên với kích thước phù hợp nhất.
mẫu phòng thờ gia tiên xkeets hợp tranh trúc chỉ
Mẫu phòng thờ gia tiên đẹp, kết hợp tranh trúc chỉ

4. Bàn thờ đứng gia tiên – tủ thờ gỗ đẹp được sản xuất từ gỗ tự nhiên

Bàn thờ là nơi để rất nhiều các đồ thờ cúng nên cần chọn lựa sản phẩm có chất lượng tốt để tránh đụng chạm vào những vật linh thiêng gây tổn phúc cho gia đình.

Bàn thờ Mộc Việt chúng tôi thường sử dụng một số loại gỗ tốt chuyên dùng đóng bàn thờ gỗ như: bàn thờ gỗ gụ, bàn thờ gỗ lim, bàn thờ gỗ căm xe, bàn thờ gỗ hươngbàn thờ gỗ mít, bàn thờ gỗ sồi… Khi khách hàng chọn mua những mẫu bàn thờ gỗ hiện đại của Mộc Việt với những chất liệu để làm bàn thờ gỗ trên sẽ không phải lo về chất lượng gỗ (gỗ sẽ không bị cong, vênh, mối, mọt theo thời gian và rất bền về màu sắc).

Phòng Thờ Gia Tiên Có ốp Lưng Trang Trí, Câu đối ý Nghĩa
Mẫu Bàn Thờ Tâm Phúc Kết Hợp ốp Lưng Trang Trí đẹp

Mẫu Phòng Thờ Kết Hợp Thờ Phật Và Gia Tiên Nội Ngoại
Mẫu Phòng Thờ Kết Hợp Thờ Phật Và Gia Tiên Nội Ngoại

Trên thị trường hiện nay có nhiều mẫu bàn thờ Chung cư hiện đại, tủ thờ hiện đại được làm từ nhiều chất liệu gỗ khác nhau vì vậy hãy là khách hàng thông minh khi lựa chọn đúng cơ sở bán bàn thờ gia tiên đẹp chất lượng và uy tín. Tránh trường hợp  mua phải những sản phẩm kém chất lượng, gỗ tạp, gỗ công nghiệp...Bàn thờ gỗ Mộc Việt chúng tôi cam kết những sản phẩm bàn thờ gia tiên được làm bằng 100% chất liệu gỗ tự nhiên. Gỗ tốt sẽ tránh được việc bàn thờ bị cong vênh, mối mọt trong quá trình sử dụng, từ đó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa không phải nghĩ đến việc bắt buộc phải thay bàn thờ mới sau một thời gian ngắn. Khi bạn nắm bắt những hiểu biết cơ bản khi chọn bàn thờ sẽ giúp quý khách có quyết định đúng đắn hơn.

Phòng Thờ Nhà Biệt Thự đẹp4
Phòng Thờ Nhà Biệt Thự đẹp

Phòng Thờ Gia Tiên Mẫu Mới Nhất Năm 2022
Phòng Thờ Gia Tiên Mẫu Mới Nhất Năm 2023

5. Bàn thờ gia tiên treo tường gỗ đẹp hiện đại

Bàn thờ gia tiên treo tường đẹp Mộc việt được thiết kế đa dạng, phong phú về kiểu giáng: với những mẫu bàn thờ treo tường đẹp, hiện đại được thiết kế với dáng vẻ uy nghiêm, cứng cáp giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt những vật dụng thờ cúng như bát hương, bình hoa, đèn…; Với những sản phẩm bàn thờ treo tường đơn giản, thiết kế không có quá nhiều hoa văn cầu kỳ. Thay vào đó, mặt trước bàn thờ chỉ là kiểu cuốn thư cách điệu nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp đẳng cấp, sang trọng, tôn nghiêm từ chính bền ngoài đơn giản, mộc mạc.

Mẫu Bàn Thờ Treo Gia Tiên Có Ngăn Kéo Hiện đại Tiện Dungnj
Mẫu Bàn Thờ Treo Gia Tiên Có Ngăn Kéo Hiện đại Tiện Dung

Ban Thờ Treo Tường đẹp Mv
Mẫu ban thờ treo tường gia tiên đẹp

Bàn Thờ Treo Tường 3 Tầng
Mẫu bàn thờ treo tường 3 tầng đẹp thờ thần phật và gia tiên đẹp

Bàn thờ treo tường 2 tầng thờ phật và gia tiên
Bàn thờ treo tường 2 tầng thờ phật và gia tiên

6. Thắp hương trên bàn thờ gia tiên thế nào cho đúng cách

6.1 Lưu ý số nén hương khi thắp

Theo quan niệm của Phật giáo, hương là một trong 6 lễ vật tiến cúng (hương, hoa, đăng, trà, quả, thực). Nhiều người quan niệm về số nén hương cần dân nhưng hầu hết người ta thường dâng theo số lẻ. Ý nghĩa của việc thắp bao nhiêu nén còn mang nhiều ý nghĩa:
Mẫu bàn thờ gỗ hương cao cấp năm 2023
Mẫu bàn thờ gỗ hương cao cấp năm 2024

 • 1 nén: chỉ có phần nhân ở đó nhằm duy trì bàn thờ hằng ngày
 • 3 nén: nghi thức phổ biến nhất, tượng trưng cho tam tài: Thiên – Địa – Nhân (trời, đất và con người). Thông thường lễ gia tiên, giỗ, Tết không làm lễ lớn thì thắp 3 nén.
 • 5 nén: ngũ hành tương sinh, hay dùng khi làm lễ lớn bố cáo thiên hạ như khai trương công trình, động thổ, lễ lớn của tổ tiên, của Quốc gia hay trong các đàn cầu cúng tiền tài…
 • 7 nén: dâng hàng Thánh mẫu.
 • 9 nén: dâng tới hàng Phật
Thông thường, vào ngày tết thường thắp rất nhiều hương, do đó, thay vì thắp 3 nén hương người ta chỉ cần thắp 1 nén là đủ.
Bàn Thờ đẹp Hiện đại Gỗ Sồi
Bàn Thờ đẹp Hiện đại Gỗ Sồi mẫu mới 2024

6.2 Tư thế thắp hương

Trước khi thắp hương nên sắp xếp mọi vật phẩm cúng một cách gọn gàng trên bàn thờ gia tirn sau đó thắp hương. Chú ý phong thái của bản thân phải gọn gàng, lịch sự. Ngoài ra, khoảng cách giữa chỗ đứng và bát hương phải vừa phải không được quá gần hay quá xa. Khi lấy hương cần thận trọng, nhẹ nhàng không để hương bị rơi vãi hay đổ xuống đất. Nếu vị trí bát hương không thuận tiện để cắm bằng 2 tay thì phải cắm bằng tay phải.

Bàn Thờ đẹp Thờ Phật Và Gia Tiên
Bàn Thờ đẹp Thờ Phật Và Gia Tiên

7. Bàn thờ đứng gia tiên Mộc Việt được khách hàng lựa chọn

Các sản phẩm tại Bàn thờ gia tiên Mộc Việt đảm bảo mức giá hợp lý. Tùy theo thiết kế và loại gỗ khác nhau sẽ có mức giá chênh lệch. Giá thành luôn đi kèm đảm bảo với chất lượng sản phẩm. Với nhiều mẫu bàn thờ đứng gia tiên hiện đại đẹp và đa dạng về kích thước cũng như mẫu mã, có bàn thờ tam cấp phù hợp thờ gia tiên và thờ phât. Đặc biệt để tri ân đến các khách hàng tin tưởng và lựa chọn bàn thờ gỗ đẹp Mộc Việt, chúng tôi luôn có nhiều chương trình khuyến mại, các món quà tài lộc gửi đến Quý khách hàng.

Khuyến Mãi Ban Thờ đứng
Chương trình khuyến mãi khi mua bàn thờ tại cửa hàng

Button Dat Hang Ngay Gif

8. Sản xuất bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà theo yêu cầu của khách hàng

Bàn thờ gia tiên có nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau. Với sự đa dang về chủng loại gỗ cũng như thiết kế. Bàn thờ gỗ luôn là loại bàn thờ được lựa chọn để làm bàn thờ gia tiên. Nhưng nhiều gia đình muốn sản xuất bàn thờ gỗ theo kích thước cũng như mẫu mã riêng do mình thiết kế để phù hợp với không gian thờ nhà mình. Phòng thờ gia tiên đẹp sẽ bao gồm bàn thờ gỗ đẹp và hệ thống vách ngăn trang trí bàn thờ đẹp kết hợp với nhau ngoài ra còn có các phụ kiện trang trí khác như tranh trúc chỉ, tranh thờ, đèn thờ, lộc bình....

Bàn Thờ Phật Và Bàn Thờ Gia Tiên đẹp
Bàn Thờ Phật Và Bàn Thờ Gia Tiên đẹp

Trong trường hợp, khách hàng có ý tưởng riêng sẽ được các nhân viên Mộc Việt sẽ thực hiện hóa ý tưởng và đem đến cho bạn sự hài lòng nhất. Lúc này, bạn sẽ có được mẫu bàn thờ gia tiên cho riêng  gia đình mình. Bàn thờ gỗ Mộc Việt cam kết hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu đúng mẫu mã chủng loại gỗ và thời gian thi công hoàn thiện sãn phẩm của khách hàng.

mẫu phòng thờ gia tiên và ban thờ phật đẹp 2021
Phòng thờ gia tiên cho nhà Phố

Bàn thờ Mộc Việt chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp các sản phẩm thờ cúng uy tín, được nhiều người tin tưởng, lựa chọn trên thị trường hiện nay. Chúng tôi luôn cam kết Bàn thờ Mộc Việt là đơn vị bàn thờ giá rẻ, đảm bảo phù hợp với nhiều gia đình hiện nay.

Phòng Thờ Chung Cư đẹp 05
ban thờ đẹp năm 2024

Quý khách hàng khi có nhu cầu có thể đặt tại website hoặc mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Dù mua hàng theo cách nào, chúng tôi vẫn đảm bảo về chất lượng, giá thành sản phẩm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo nhất.

Ban Thờ đứng Mộc Việt 21
Thi công hệ thống ốp lưng cnc phòng thờ, tranh trúc chỉ

Phòng Thờ đẹp 2
bàn thờ phật , bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông địa

Nét đẹp Hiện đại Cho Không Gian Thờ Cúng
Nét đẹp Hiện đại Cho Không Gian Thờ Cúng

Nếu như bạn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn mẫu bàn thờ gia tiên như thế nào để phù hợp với không gian thờ tự của gia đình, hoặc đang có nhu cầu cần tư vấn thiết kế phòng thờ gia tiên đẹp cho gia đình đảm bảo phù hợp tài chính và yếu tố phong thủy. Hãy đừng ngần ngại liên hệ ngay theo số hotline 0969526263 hoặc đến showroom của chúng tôi tại địa chỉ:

 • Showroom 1: 310 Quang Trung, P.10, Q.Gò vấp , TP.HCM
 • Showroom 2: Số 378, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
 • Showroom 3 : 389 Điện Biên Phủ - Thanh Khê - TP. Đà Nẵng.
 • Showroom 4 : 541C, Ấp Bắc, Mỹ Tho, Tiền Giang.
để được trực tiếp tư vấn thiết kế phòng thờ miễn phí và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên Mới Nhất Năm 2024