Hiển thị tất cả 143 kết quả

Bàn thờ  chính là thế giới tâm linh thu nhỏ của mỗi gia đình người Việt.Bàn thờ đứng gỗ đẹp luôn được gia chủ bài trí cận thận, ngăn nắp và sạch sẽ giúp con cháu bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với ông bà tổ tiên.

Bàn thờ đứng gia tiên cũng là nơi gia chủ thành tâm cầu mong đạt được sức khỏe, tài lộc, may mắn và bình an cho bản thân và gia đình. Cùng Mộc Việt xem qua những không gian thờ cúng trang nghiêm ấm cúng được thi công tại nhà khách hàng trong thời gian qua.

-23%
Original price was: 26.600.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-33%
Original price was: 24.600.000₫.Current price is: 16.600.000₫.
-21%
Original price was: 13.600.000₫.Current price is: 10.800.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-19%
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 26.300.000₫.
-31%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-24%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-30%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-22%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-22%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-19%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.900.000₫.
-17%
Original price was: 13.800.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 14.800.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 32.800.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-23%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-23%
Original price was: 18.900.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-12%
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-20%
Original price was: 14.200.000₫.Current price is: 11.300.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-29%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.200.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-15%
Original price was: 20.600.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-27%
Original price was: 22.600.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-19%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-33%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-12%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-20%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-18%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-19%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
-18%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-11%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 8.000.000₫.
-20%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.800.000₫.
-15%
Original price was: 16.800.000₫.Current price is: 14.300.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-28%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 17.600.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-23%
Original price was: 16.300.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-16%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-18%
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.650.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-24%
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-12%
Original price was: 33.500.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-21%
Original price was: 20.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.600.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-15%
Original price was: 33.600.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-23%
Original price was: 37.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-21%
Original price was: 28.600.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-13%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-23%
Original price was: 34.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-18%
Original price was: 22.600.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-27%
Original price was: 30.800.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-6%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-6%
Original price was: 11.200.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.800.000₫.
-16%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-10%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-20%
Original price was: 27.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-13%
Original price was: 30.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-29%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-17%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.300.000₫.Current price is: 12.350.000₫.
-31%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 45.000.000₫.
-23%
Original price was: 3.900.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.050.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.450.000₫.
-24%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-8%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-30%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 17.800.000₫.
-18%
Original price was: 29.600.000₫.Current price is: 24.160.000₫.
-20%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 25.200.000₫.
-22%
Original price was: 36.700.000₫.Current price is: 28.600.000₫.
-26%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 23.200.000₫.
-19%
Original price was: 29.800.000₫.Current price is: 24.000.000₫.
-22%
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 27.100.000₫.
-17%
Original price was: 34.500.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-20%
Original price was: 16.800.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-14%
Original price was: 42.500.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-22%
Original price was: 36.500.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-18%
Original price was: 38.200.000₫.Current price is: 31.500.000₫.
-9%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-16%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-8%
Original price was: 3.050.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-18%
Original price was: 3.950.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
-33%
Original price was: 5.650.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-13%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-23%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.700.000₫.
-19%
Original price was: 58.300.000₫.Current price is: 47.000.000₫.
-11%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 13.800.000₫.
-8%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-11%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-21%
Original price was: 36.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-10%
Original price was: 2.050.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-12%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 57.500.000₫.
-16%
Original price was: 58.000.000₫.Current price is: 48.500.000₫.
-12%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 37.000.000₫.
-16%
Original price was: 45.600.000₫.Current price is: 38.500.000₫.
-22%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-26%
Original price was: 57.000.000₫.Current price is: 42.000.000₫.
-13%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-18%
Original price was: 56.500.000₫.Current price is: 46.500.000₫.
-14%
Original price was: 49.500.000₫.Current price is: 42.500.000₫.
-14%
Original price was: 49.500.000₫.Current price is: 42.500.000₫.
-20%
Original price was: 52.000.000₫.Current price is: 41.500.000₫.
-18%
Original price was: 4.650.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-29%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-23%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-17%
Original price was: 24.800.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-10%
Original price was: 29.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-24%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-19%
Original price was: 26.600.000₫.Current price is: 21.500.000₫.

68 Mẫu bàn thờ đứng gỗ đẹp thiết kế hiện đại đơn giản nên lựa chọn

 Trải qua hơn 15 năm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công nội thất phòng thờ thì mẫu bàn thờ đứng gỗ đẹp của Mộc Việt là sản phẩm được nhiều khác hàng lựa chọn và tin dùng với nhiều mẫu bàn thờ đứng gia tiên đẹp phù hợp với không gian thờ tự của gia đình.

Ban Tho dung Dep Moc Viet Mau Bt 2003 2
Bàn thờ kết hợp tranh trúc chỉ tạo nên không gian thờ cúng trang trọng hơn.

Mẫu bàn thờ đẹp kết hợp hệ thống ốp trang trí trang nghiêm ấm cúng
Mẫu bàn thờ đẹp kết hợp hệ thống ốp trang trí trang nghiêm ấm cúng

1. Bàn thờ đứng gỗ đẹp hiện đại phù hợp với nhiều không gian thờ tự

Sản phẩm bàn thờ đứng của Mộc Việt vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa tạo cho không gian thờ tự sự vững chắc, bình an và đảm bảo sự thuận tiện khi sử dụng. Tùy theo không gian sống mà bạn lựa chon mẫu bàn thờ đứng gỗ đẹp phù hợp với diện tích và không gian của ngôi nhà. Bàn thờ đứng gỗ đẹp là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và âm hưởng hiện đại.

Phòng thờ Phật hiện đại cho căn hộ chung cư 2023

Ngày nay, những căn hộ chung cư và nhà ống có kiến trúc thiết kế khá đơn giản, hiện đại. Cho nên, những mẫu bàn thờ đứng chung cư với kiểu dáng mộc mạc, không quá rườm rà nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm cần có ở nơi thờ cúng là lựa chọn của nhiều khác hàng.

Mẫu Bàn Thờ đứng Hiện đại
Mẫu Bàn Thờ đứng Hiện đại kết hợp bàn thờ thần tài và bàn thờ treo tường tạo không gian thờ sang trọng

Bàn thờ đứng hiện đại có thể được sử dụng cho nhiều mục đích thờ cúng khác nhau như để thờ gia tiên, thờ phật, thờ thánh, thờ mẫu.... khi sử dụng bàn thờ đứng làm bàn thờ phật giúp việc thờ cúng được ấm cúng trang nghiêm, việc thắp hương thờ phụng cũng dể dàng hơn so với bàn thờ phật treo tường.

Xem Thêm: 86 Mẫu bàn thờ hiện đại được khách hàng sử dụng nhiều nhất.

Mẫu Phòng Thờ Hiện đại đepk
Ban thờ gia tiên đẹp, kết hợp tranh trúc chỉ

 2. Bàn thờ đứng gỗ đẹp phù hợp để thờ phật và gia tiên

Mẫu bàn thờ đứng được thiết kế vừa đơn giản, tiện ích, nhỏ gọn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền cao vừa phù hợp với không gian tâm linh. Bàn thờ đứng hiện đại phù hợp với nhiều mục đích sử dụng: bàn thờ gia tiên có không gian phòng không quá nhỏ, tủ thờ cổ, bàn thờ phật, ban thờ quan âm, ban thờ mẫu, án gian thờ, bàn thờ chung cư, mẫu bàn thờ công giáo…

Bàn Thờ Gia Tiên Thiết Kế Hiện đại
Bàn Thờ Gia Tiên Thiết Kế Hiện đại

2.1 Mẫu bàn thờ đứng gỗ đẹp dùng để thờ phật

Bàn thờ đứng thờ phật là mẫu ban thờ được thiết kế để thờ phật, có hoa văn và họa tiết đơn giản thanh tịnh, thường sẽ có họa tiết hoa sen, chử vạn..... Với bàn thờ phật thì chiều cao bàn thờ luôn luôn phải cao hơn so với bàn thờ gia tiên, chính vì lẽ đó khi quý khách mua bàn thờ đứng thờ phật nên mua mẫu ban thờ đứng có chiều cao hơn so với chiều cao của bàn thờ đứng gia tiên.

Ban Thờ đứng thờ phật Mộc Việt 44
Mẫu bàn thờ đứng thờ phật được thiết kế đơn giản

2.2 Mẫu bàn thờ đứng gỗ đẹp thờ gia tiên kết hợp thờ phật

Bàn thờ đứng gia tiên dùng để thờ gia tiên được thiết kế phù hợp với từng không gian khác nhau vừa đơn giản, tiện ích, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền cao vừa phù hợp với không gian tâm linh. Ngoài ra có thể kết hợp giửa bàn thờ gia tiênbàn thờ phật trên cùng một không gian của bàn thờ đứng bằng việc chia bậc cao thấp của bàn thờ đó. Cuúng ta có thể làm 2 cấp hay 3 cấp... làm sao để bố trí hợp lý về việc thờ cúng của gia đình. Mẫu bàn thờ tam cấp hay còn gọi là bàn thờ 3 cấp bằng gỗ được nhiều người sử dụng với mục đích thờ phật và gia tiên. Việc này giúp chúng ta có thể tiết kiệm được không gian diện tích để bố trí 2 bàn thờ riêng biệt để thờ phật và gia tiên lại tiết kiệm được chi phí khi phải mua thêm bàn thờ.

Mẫu Bàn Thờ Tam Cấp Thờ Phật đẹp
Mẫu bàn thờ tam cấp thờ phật kết hợp thờ gia tiện hiện đại

3. Thiết kế và màu sắc bàn thờ đứng để đất gỗ đẹp Mộc Việt

Bàn thờ để đất có thiết kế như một chiếc bàn với bốn chân vững chãi. Bàn thờ đứng được kê trên nền, vì thế rất chắc chắn. Phần mặt bàn thờ được thiết kế rất rộng rãi, phẳng phiu, tiện lợi trong việc bày biện các đồ thờ cúng.

Mẫu bàn thờ phật được thiết kế hiện đại, cách bố trí bàn thờ phật chuẩn phong thủy
Mẫu bàn thờ phật được thiết kế hiện đại, cách bố trí bàn thờ phật chuẩn phong thủy

Màu sắc của sản phẩm bàn thờ đứng gỗ đẹp của Mộc Việt có nhiều màu sắc đảm bảo hài hòa với màu sắc tường, trần, sàn và nội thất khác trong nhà. Vì thế giúp cho không gian tâm linh luôn giữ được nét trang trọng.

Mẫu Ban Thờ đẹp
Bàn thờ đứng hiện đại, đơn giản

Ngày nay với nhà chung cư thì sản phẩm bàn thờ đứng hiện đại có kích thước nhỏ gon là không thể thiếu cho căn nhà. Do nhà chung cư thường có kích thước nhỏ nên việc bố trí không gian thờ là cũng rất khó khăn để tính toán vị trí đặt bàn thờ đứng chung cư vì còn liên quan đến hướng ban thờ phù hợp với tuổi của chủ nhà. Ngoài ra còn có một lựa chọn khác tối ưu hơn nếu diện tích căn nhà nhỏ là bàn thờ treo tường. Việc sử dụng bàn thờ treo tường cho nhà chung cư sẽ tối ưu được không gian diện tích cũng như gia tăng tính thẩm mỉ cho ngôi nhà.

Phòng Thờ Chung Cư đẹp 04
Mẫu phòng thờ chung cư hiện đại, đẹp nhất năm 2024

4. Kích thước bàn thờ đứng được thiết kế chuẩn phong thủy theo thước lỗ ban

Điều quan trọng phải chú ý khi lựa chọn bàn thờ đứng là các kích thước: chiều sâu, chiều rộng và chiều cao bàn thờ gỗ đều phải thuộc các cung phong thủy đẹp. Bàn thờ đứng Mộc Việt luôn coi trọng việc sử dụng thước lỗ ban tạo ra những sảm phẩm chuẩn phong thủy trước khi thiết kế và hoàn thiện sản phẩm để tạo ra những mẫu bàn thờ đẹp giúp cho gia chủ đón vận khí tốt, tài lộc, may mắn về nhà. Những thiết kế bàn thờ đứng đơn giản thường được áp dụng theo những thông số sau:
Phòng Thờ Phật đẹp
Mẫu Ban Thờ Phật Đẹp, Trang Nghiêm

  • Kích thước 61×89: có nghĩa là tài Lộc x Thêm Phúc, nhằm mong muốn một gia đình giàu có, con cái thành công và có nhiều phúc lộc.
  • Kích thước 61×107: có nghĩa là Tài Lộc x Thêm Đinh, gia chủ mong muốn được giàu có và có con trai.
  • Kích thước 61×127: nghĩa là Tài Lộc x Tiến Bảo, mong muốn một gia đình giàu có, thành tài, được nhiều phúc lộc.
  • Kích thước 67×153: có nghĩa là Quý Tử x Lục Hợp, mong muốn gia đình giàu có, sinh con trai, có nhiều phúc lộc.
  • Kích thước 67×175: có nghĩa là Quý Tử x Tiến Bảo, mong  muốn gia đình giàu có, hưởng phúc lộc và có thêm con trai.
  • Kích thước 81×175: có nghĩa là Đăng Khoa x Tiến Bảo, gia chủ cầu mong gia đình hưởng phúc, tiền tài dào dạt.
  • Kích thước 81×195: nghĩa là Đăng Khoa x Đỗ Đạt, mong muốn gia đình hưởng phúc, thi cử đỗ đạt, tiền tài dư dả.
  • Kích thước 89×212: có nghĩa là Thêm Phúc x Tài Vượng, gia chủ được hưởng phúc, mọi việc đều tốt đẹp, tiền tài nhiều.
Tùy vào không gian, diện tích, cũng như tâm nguyện của gia đình mà bạn có thể lựa chọn cho mình mẩu bàn thờ đứng với kích thước, thiết kế phù hợp nhất. Với mẫu bàn thờ đứng hiện đại được Mộc Việt thiết kế và sản xuất luôn mang đến cho khách hàng nét đẹp thờ cúng mang phong cách hiện đại, nét tươi mới cho cho căn nhà.

Phòng Thờ đẹp Mộc Viêt 9
Mẫu phòng thờ thiết kế hiện đại

Bàn thờ gia tiên luôn được người việt chúng ta chú trọng và quan tâm nhất. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, tiếp nối truyền thống tín ngưởng cha ông, việc thờ ông bà tổ tiên là đạo hiếu, đạo nghĩa cho mỗi con người Việt Nam. Bàn thờ đứng thường được sử dụng để làm bàn thờ gia tiên đẹp với nhiều lý do như: tạo không gian riêng cho không gian thờ cúng, tạo sự chắc chắn và vững chãi cho bàn thờ, là nơi để con cháu được thấy hàng ngày giúp việc gìn giử tín ngưởng được lưu truyền.

Thiết kế bàn thờ hiện đại cho phòng thờ khách hàng tại Hà Nội
Thiết kế bàn thờ hiện đại cho phòng thờ khách hàng tại Hà Nội

5. Bàn thờ Mộc Việt là cơ sở sản xuất bàn thờ đứng gỗ đẹp hiện đại 

Nếu một cơ sở sản xuất với hệ thống cửa hàng  bao phủ và có nhiều năm kinh nghiệm sẽ đảm bảo được các yếu tố như: Sản phẩm nội thất phòng thờ đẹp đa dạng với nhiều kiểu giáng, màu sắc, chất liệu gỗ khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ tự. Từ đó, Gia chủ dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình mà không phải mất công chạy đi chạy lại tìm hiểu nhiều cửa hàng mới tìm ra sản phẩm phù hợp.

Sản phẩm ban thờ được hoàn thiện tỉ mỉ sắc nét từng chi tiết từ bàn tay nghệ nhân
Sản phẩm ban thờ được hoàn thiện tỉ mỉ sắc nét từng chi tiết từ bàn tay nghệ nhân

Bàn thờ gỗ đẹp Mộc Việt có kinh nghiệm trong sản xuất và thi công bàn thờ nên sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo được các yếu tố quan trọng như: Kích thước ban thờ chuẩn phòng thủy theo thước lỗ ban giúp gia chủ vận sự bình yên công việc hanh thông tấn tài tấn lộc. Loại gỗ phù hợp, chất lượng gỗ được đảm bảo, luôn lựa chọn thành phẩm gổ tốt không có gỗ sâu, bám giác để tạo ra sản phẩm bàn thờ đẹp, bền với thời gian và đảm bảo yếu tố tâm linh…

Mẫu Bàn Thờ Gỗ Hương Cao Cấp Với Kích Thước Hợp Lý để Thiết Kế Riêng Phù Hợp Với Ngôi Nhà
Mẫu Bàn Thờ Gỗ Hương Cao Cấp Với Kích Thước Hợp Lý để Thiết Kế Riêng Phù Hợp Với Ngôi Nhà

Thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mọi khách hàng để đưa ra được phương án tót nhất cho mỗi không gian thờ tự khác nhau của mọi khách hàng. Bàn Thờ Mộc Việt là  đơn vị sản xuất thi công bàn thờ có nhiều năm kinh nghiệm đã đang và mãi mãi là đơn vị sản xuất bàn thờ uy tín, chất lượng, không ngừng năng cao chất lượng và dịch vụ để luôn dành trọn được niềm tin tưởng, ủng hộ vủa mọi khách hàng.

Mẫu phòng thờ hiện đại đẹp
Mẫu phòng thờ hiện đại đẹp

Địa chỉ mua bàn thờ đứng gỗ đẹp giá tốt tại thành phố Hồ Chí Minh

Với nhiều năm kinh nghiệm, có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực nội thất về bàn thờ trên thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thờ đẹp Mộc Việt là cửa hàng chuyên về nội thất bàn thờ. Showrom của Mộc Việt có nhiều loại sản phẩm như: Bàn thờ đứng, bàn thờ treo tường, bàn thờ phật, bàn thờ thần tài, tấm chống ám khói, vách ngăn cho bàn thờ, gốm sứ bát tràng…với nhiều kiểu giáng, màu sắc, kích thước khác nhau, phù hợp với mọi không gian sống. Mỗi sản phẩm Mộc Việt tự lên thiết kế, chọn lựa các nguyên vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, gỗ sạch. Bàn thờ gỗ Mộc Việt một mặt dùng phương pháp gia công thủ công để đảm bảo sự tinh xảo, riêng biệt. Mặt khác áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, cùng với đội ngũ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, có am hiểu sâu về lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, văn hóa tâm linh.

Bàn Thờ Mộc Việt Thương Hiệu Sản Xuất Bàn Thờ Uy Tín Lâu Năm
Bàn thờ Mộc Việt sản xuất bàn thờ uy tín, chất lượng, chăm chút từng đường nét từ bàn tay nghệ nhân

Mẫu bàn thờ gia tiên và bàn thờ phật được bố trí hợp lý hài hòa
Mẫu bàn thờ gia tiên và bàn thờ phật được bố trí hợp lý hài hòa

Hiện nay khi công nghệ hiện đại thì trên thị trường bán bàn thờ, các loại đồ thờ như: Bàn thờ đứng, tủ thờ, bàn thờ treo tường, bàn thờ Chung cư ...được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, tuy nhiên nếu khách hàng không am hiểu sẽ mua phải những sản phẩm kém chất lượng, gỗ tạp, gỗ công nghiệp...Bàn thờ Mộc Việt chúng tôi cam kết những sản phẩm bàn thờ của Mộc việt được làm bằng 100% chất liệu gỗ tự nhiên. Gỗ tốt sẽ tránh được việc bàn thờ bị cong vênh, mối mọt trong quá trình sử dụng, từ đó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa không phải nghĩ đến việc bắt buộc phải thay bàn thờ mới sau một thời gian ngắn. Khi bạn nắm bắt những hiểu biết cơ bản khi chọn bàn thờ sẽ giúp quý khách có quyết định đúng đắn hơn.

Bàn Thờ đứng Gỗ Sồi Hiện đại Mộc Việt
Bàn Thờ đứng Gỗ Sồi Hiện đại Mộc Việt

Khi đến với Bàn thờ đẹp Mộc Việt, khách hàng được cam kết về chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý nhất thị trường. Khách hàng được đội ngũ nhân viên của Mộc Việt tư vấn thiết kế, đo đạc tại nhà, lắp đặt miễn phí tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng ở các tỉnh thành khác được miễn phí ship hàng, kiểm tra và đổi trả hàng trước khi thanh toán.

Bàn thờ đứng mẫu hiện đại
Ban thờ gia tiên và thờ phật mẫu hiện đại

Bàn Thờ Phật đẹp Hai Tầng Và Bàn Thờ Gia Tiên đẹp Hiện đại
Bàn Thờ Phật đẹp Hai Tầng Và Bàn Thờ Gia Tiên đẹp Hiện đại

Quý khánh có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về các mẫu bàn thờ đẹp giá rẻ, những sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0969526263 hoặc đến hệ thống showroom Bàn Thờ Mộc Việt cả nước để được đội ngũ nhân viên Mộc Việt tư vấn và trực tiếp tham khảo, lựa chọn sản phẩm phù hợp.