Hiển thị tất cả 135 kết quả

Bàn thờ gỗ đẹp là 1 phần không thể thiếu của ngôi nhà, là thế giới tâm linh thu nhỏ của mỗi gia đình người Việt chúng ta từ xưa đến nay. ” Bàn thờ cúng luôn được bài trí cận thận, ngăn nắp và sạch sẽ giúp con cháu bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với Thần Phật ông bà tổ tiên. Đó cũng là nơi gia chủ thành tâm cầu mong  đạt được sức khỏe, tài lộc, may mắn và bình an cho gia đình mình.

Cùng bàn thờ Mộc Việt tìm hiểu nhiều mẫu bàn thờ đẹp hiện đại mới nhất năm 2024.”

-23%
Original price was: 26.600.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-33%
Original price was: 24.600.000₫.Current price is: 16.600.000₫.
-21%
Original price was: 13.600.000₫.Current price is: 10.800.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-19%
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 26.300.000₫.
-31%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-24%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-30%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-22%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-22%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-19%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.900.000₫.
-17%
Original price was: 13.800.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 14.800.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 32.800.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-23%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-23%
Original price was: 18.900.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-12%
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-20%
Original price was: 14.200.000₫.Current price is: 11.300.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-29%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.200.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-15%
Original price was: 20.600.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-27%
Original price was: 22.600.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-19%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-33%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-12%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-20%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-18%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-19%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
-18%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-20%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.800.000₫.
-15%
Original price was: 16.800.000₫.Current price is: 14.300.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-28%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 17.600.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-23%
Original price was: 16.300.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-16%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-18%
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.650.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-24%
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-12%
Original price was: 33.500.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-21%
Original price was: 20.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.600.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-15%
Original price was: 33.600.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-23%
Original price was: 37.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-21%
Original price was: 28.600.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-13%
Original price was: 22.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-23%
Original price was: 34.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-18%
Original price was: 22.600.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-27%
Original price was: 30.800.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-6%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-6%
Original price was: 11.200.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-15%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.800.000₫.
-16%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-10%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-20%
Original price was: 27.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-13%
Original price was: 30.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-29%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-17%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-17%
Original price was: 19.800.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.300.000₫.Current price is: 12.350.000₫.
-31%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 45.000.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.050.000₫.
-22%
Original price was: 18.600.000₫.Current price is: 14.450.000₫.
-24%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-8%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-30%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 17.800.000₫.
-18%
Original price was: 29.600.000₫.Current price is: 24.160.000₫.
-20%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 25.200.000₫.
-22%
Original price was: 36.700.000₫.Current price is: 28.600.000₫.
-26%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 23.200.000₫.
-19%
Original price was: 29.800.000₫.Current price is: 24.000.000₫.
-22%
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 27.100.000₫.
-20%
Original price was: 16.800.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-14%
Original price was: 42.500.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-22%
Original price was: 36.500.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-18%
Original price was: 38.200.000₫.Current price is: 31.500.000₫.
-9%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-16%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-33%
Original price was: 5.650.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-19%
Original price was: 58.300.000₫.Current price is: 47.000.000₫.
-11%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 13.800.000₫.
-8%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-11%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-21%
Original price was: 36.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-26%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-12%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 57.500.000₫.
-16%
Original price was: 58.000.000₫.Current price is: 48.500.000₫.
-12%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 37.000.000₫.
-16%
Original price was: 45.600.000₫.Current price is: 38.500.000₫.
-22%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-26%
Original price was: 57.000.000₫.Current price is: 42.000.000₫.
-13%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-18%
Original price was: 56.500.000₫.Current price is: 46.500.000₫.
-14%
Original price was: 49.500.000₫.Current price is: 42.500.000₫.
-14%
Original price was: 49.500.000₫.Current price is: 42.500.000₫.
-20%
Original price was: 52.000.000₫.Current price is: 41.500.000₫.
-29%
Original price was: 9.600.000₫.Current price is: 6.800.000₫.
-29%
Original price was: 24.500.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-23%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-17%
Original price was: 24.800.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-15%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-10%
Original price was: 29.500.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-24%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-19%
Original price was: 26.600.000₫.Current price is: 21.500.000₫.

99 MẪU BÀN THỜ GỖ ĐẸP, TỦ THỜ HIỆN ĐẠI MỚI NHẤT NĂM 2024

Bàn thờ gỗ đẹp không chỉ đơn thuần là đẹp về mặt thẩm mỹ mà cần đáp ứng các yếu tố về phong thủy, tâm linh, phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình. Vì Vậy việc lựa chọn cho gia đình mình mẫu bàn thờ gỗ đẹp chất lượng, hiện đại phù hợp với không gian thờ tự là điều ai cũng mong muốn. Tại cơ sở bàn thờ gỗ đẹp Mộc Việt luôn có sẵn nhiều mẫu mã bàn thờ đẹp như là bàn thờ đứng, tủ thờ, án gian thờ, bàn thờ treo tường.... đầy đủ chủng loại, mẫu mã và kích thước, hoặc quý vị có thể đặt làm theo yêu cầu thiết kế riêng của gia đình mình.

Phối cảnh phòng thờ sang trọng ấm cúng
Phối cảnh phòng thờ sang trọng ấm cúng

 

Tủ thờ gỗ gõ đẹp
Tủ thờ gỗ gõ đẹp

1. Bàn Thờ Gỗ Đẹp, Tủ Thờ Hiện Đại Được Làm Từ Những Loại Gỗ Nào

Không gian thờ cúng hiện đại thì hiện nay đa phần bàn thờ thường được làm bằng chất liệu là gỗ. Gỗ là chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, mang vẽ đẹp mộc mạc, gần gũi, thể hiện sự gắn kết giữa con người và trời đất tổ tiên. Khi thiết kế bàn thờ bằng gỗ để thờ cúng thì không gian thờ cúng được ấm áp và sang trọng hơn nhiều khi sử dụng chất liệu khác như bàn thờ được làm bằng tấm đúc bê tông, bàn thờ làm bằng kính, bàn thờ làm từ tủ nhôm kính, bàn thờ bằng sắt....

Dưới đây là một số loại gỗ thường được sử dụng để đóng bàn thờ, tủ thờ:

1.1 Bàn thờ gỗ đẹp, tủ thờ hiện đại gỗ Gõ

Gỗ gõ là một trong những loài gỗ quý hiếm được nhiều người ưa chuộng do có độ bền và tuổi thọ cao, thớ gỗ đẹp, min, chất gỗ sáng bóng, đặc biệt chống chịu mối mọt rất tốt. Bàn thờ Mộc Việt là đơn vị sản xuất tủ thờ, bàn thờ, án gian thờ gỗ gõ lâu năm, đa dạng về mẫu mã và kích thước, độ hoàn thiện kỹ thuật cao và uy tín trên thị trường trong suốt thời gian qua. Không ngừng cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề để đưa tới khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, đẹp nhất.

Bàn thờ 2 tầng gỗ gõ, vân gỗ đẹp kiểu giáng chắc chắn hiện đại
Bàn thờ 2 tầng gỗ gõ, vân gỗ đẹp kiểu giáng chắc chắn hiện đại

Mẫu mã bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ gỗ gõ đa dạng, đổi mới thiết kế mẫu mã phù hợp với thị hiệu của khách hàng và nâng cao công năng sử dụng của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm làm ra Mộc Việt đều cam kết là gỗ thịt 100% và bảo hành lên đến 20 năm với, bảo trì trọn đời sản phẩm.

Phòng Thờ Biệt Thự đẹp
Mẫu bàn thờ gỗ gõ đẹp kết hơp ốp lưng phòng thờ đẹp

Xem ThêmTOP 36 Mẫu ban thờ, tủ thờ, án gian thờ gỗ gõ đẹp.

1.2 Bàn thờ gỗ đẹp, tủ thờ hiện đại gỗ Gụ

Gỗ Gụ là một trong những chất liệu gỗ tốt nằm trong danh sách gỗ quý của nước ta. Gỗ gụ có tính thẩm mỹ cao, độ bền và tuổi thọ cao Đặc biệt có khả năng chống mối mọt rất tốt.

Sập Thờ Gỗ Hương Cao Cấp Mộc Việt
Sập Thờ Gỗ Hương Cao Cấp Mộc Việt
Bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ được làm từ gỗ gụ có độ bền cao lên tới hàng trăm năm, đặc biệt với đặc tính của gỗ là sử dụng lâu năm càng cho độ bóng, độ trơn lỳ của bề mặt cao, tạo nét thẩm mỹ đẹp nên được rất nhiều gia đình lựa chọn gỗ gụ để làm bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ.

Bàn thờ phật đẹp năm 2024
Bàn thờ phật chất liệu gỗ gụ cao cấp đẹp với tông màu nâu trầm ấm năm 2024

Xem Thêm: 99 mẫu bàn thờ gỗ gụ có thiết kế đẹp nhất năm 2024

1.3 Bàn thờ gỗ đẹp, tủ thờ hiện đại gỗ Sồi

Gỗ Sồi là loại gỗ được nhập khẩu từ nước ngoài về, thường thì gỗ sồi được nhập khẩu từ nước Nga hoặc nước Mỹ. Gỗ sồi có đặc điểm là tạo vân nhiều, nhẹ, độ bền cao, giá thành phải chăng nên khi sử dụng để đóng bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ được nhiều người ưa chuộng. Gỗ sồi có màu trắng nên việc tạo màu cho sản phẩm tốt hơn, phối được nhiều màu đẹp, độ sáng bóng cao, dễ dàng phối màu với không gian nội thất trong nhà.

Thiết Kế Bàn Thờ đẹp Trang Nghiêm Phong Thủy
Thiết Kế Bàn Thờ gỗ đẹp Trang Nghiêm Phong Thủy

Thiết Kế Phòng Thờ đẹp
Miễn Phí Thiết Kế Phòng Thờ Đẹp Cho Khách Hàng, Sản Phẩm Thực Tế Đúng Chuẩn Thiết Kế

Bàn thờ gỗ sồi thường có vân rất đẹp, độ sáng bóng sản phẩm cao, giá thành rẻ nên được nhiều người lựa chọn nhất. Bề mặt gỗ sồi nhẵn mịn, dễ dàng lau chùi, giúp giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ.

Bàn thờ phật và bàn thờ gia tiên
Bàn thờ phật và bàn thờ gia tiên

Xem Thêm: 88 mẫu ban thờ gỗ Sồi HOT nhất năm 2024

1.4 Bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ đẹp hiện đại gỗ Hương

Gỗ hương là một loại gỗ quý trên thị trường mỹ nghệ Việt Nam. Vì vậy, bàn thờ gỗ hương nằm trong phân khúc cao cấp mang lại cho khách hàng những ưu điểm vượt trội mà không phải loại gỗ nào cũng có thể có được.

Gỗ hương thường có màu đỏ, có vân rất đẹp, độ bền và tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Các sản phẩm bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ được làm từ gỗ hương luôn đem đến cho người sử dụng không gian thờ tự vô cùng hiện đại, trang trọng mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa tâm linh và giá trị phong thủy trong từng không gian thờ tự. Các sản phẩm bàn thờ gỗ hương được Mộc Việt sản xuất luôn được người dùng đánh giá đẹp, chắc chắn chất lượng và được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Mẫu bàn thờ gỗ Hương hiện đại
Mẫu bàn thờ gỗ Hương hiện đại

Bàn Thờ 2 Tầng Gỗ Hương Cao Cấp
Bàn Thờ 2 Tầng Gỗ Hương Cao Cấp

Mẫu Phòng Thờ Hiện đại Kết Hợp Câu đối Và Tranh Trúc Chỉ Hiện đại
Mẫu Phòng Thờ Hiện đại Kết Hợp Câu đối Và Tranh Trúc Chỉ Hiện đại

1.5 Bàn thờ gỗ đẹp, tủ thờ hiện đại gỗ Mít

Từ xưa đến nay gỗ mít được sử dụng rất nhiều trong việc sản xuất bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ. Gỗ mít có màu vàng có mùi thơm đặc trưng, tuổi thọ cao, ít công vênh giản nở theo thời gian.

Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên Mới Nhất Năm 2024

Sập thờ đẹp hiện đại họa tiết hoa sen
Sập thờ đẹp hiện đại họa tiết hoa sen

Bàn thờ gỗ mít có giá trị cao mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Bàn thờ được đóng từ gỗ mít thường để được rất lâu, theo kinh nghiệm của các nghệ nhân cao tuổi làng nghề gỗ Đồng Kỵ kể lại, bàn thờ gỗ mít thường có tuổi thọ hàng trăm năm, có khi còn hơn thế nữa. Bàn thờ, tủ thờ, án gian thờ được các nghệ nhân bàn thờ Mộc Việt sãn xuất rất tinh tế, đường nét sắc sảo, hoa văn uốn lượn tạo được thần thái và cảm giác ấm cúng cho mọi không gian thờ tự.

Phong Tho Dep
Mẫu ban thờ gỗ mít đẹp

2. Kích Thước Bàn Thờ, Tủ Thờ, Án Gian Thờ Gỗ Đẹp Hiện Đại Chuẩn Phong Thủy

Điều quan trọng phải chú ý khi lựa chọn bàn thờ, tủ thờ, án gian là các kích thước: chiều sâu, chiều rộng và chiều cao bàn thờ đều phải thuộc các cung phong thủy đẹp. Mộc việt luôn coi trọng việc sử dụng thước lỗ ban tạo ra những sản phẩm chuẩn phong thủy trước khi thiết kế và hoàn thiện sản phẩm để tạo ra những mẫu mã bàn thờ giúp cho gia chủ đón vận khí tốt, tài lộc, may mắn về nhà. Những thiết kế Bàn thờ gỗ đẹp  thường được áp dụng theo những thông số sau:

Mẫu bàn thờ gia tiên và bàn thờ phật được bố trí hợp lý hài hòa
Mẫu bàn thờ gia tiên và bàn thờ phật được bố trí hợp lý hài hòa

 • Kích thước 61×89: có nghĩa là tài Lộc x Thêm Phúc, nhằm mong muốn một gia đình giàu có, con cái thành công và có nhiều phúc lộc.
 • Kích thước 61×107: có nghĩa là Tài Lộc x Thêm Đinh, gia chủ mong muốn được giàu có và có con trai.
 • Kích thước 61×127: nghĩa là Tài Lộc x Tiến Bảo, mong muốn một gia đình giàu có, thành tài, được nhiều phúc lộc.
 • Kích thước 67×153: có nghĩa là Quý Tử x Lục Hợp, mong muốn gia đình giàu có, sinh con trai, có nhiều phúc lộc.
 • Kích thước 67×175: có nghĩa là Quý Tử x Tiến Bảo, mong  muốn gia đình giàu có, hưởng phúc lộc và có thêm con trai.
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên đẹp được Thiết Kế Phù Hợp Với Không Gian Nhà
Mẫu Phòng Thờ Gia Tiên đẹp được Thiết Kế Phù Hợp Với Không Gian Nhà

 • Kích thước 81×175: có nghĩa là Đăng Khoa x Tiến Bảo, gia chủ cầu mong gia đình hưởng phúc, tiền tài dào dạt.
 • Kích thước 81×195: nghĩa là Đăng Khoa x Đỗ Đạt, mong muốn gia đình hưởng phúc, thi cử đỗ đạt, tiền tài dư dả.
 • Kích thước 89×212: có nghĩa là Thêm Phúc x Tài Vượng, gia chủ được hưởng phúc, mọi việc đều tốt đẹp, tiền tài nhiều.Tùy thuộc vào không gian, diện tích, cũng như mong muốn của gia đình mà bạn có thể lựa chọn cho mình bàn thờ đứng với kích thước phù hợp nhất.
Mẫu bàn thờ hiện đại đơn giản năm 2022
Bàn Thờ Hiện Đại Đơn Giản, Thiết kế Phù Hợp Không Gian Sống Hiện Đại

 

Mẫu Bàn Thờ Gỗ Hương Cao Cấp Với Kích Thước Hợp Lý để Thiết Kế Riêng Phù Hợp Với Ngôi Nhà
Mẫu Bàn Thờ Gỗ Hương Cao Cấp Với Kích Thước Hợp Lý để Thiết Kế Riêng Phù Hợp Với Ngôi Nhà

3. Vì Sao Mẫu Bàn Thờ Gỗ Đẹp, Tủ Thờ Hiện Đại Được Ưa Chuộng

Trong hơn 15 năm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công nội thất phòng thờ. Mẫu bàn thờ gỗ của Mộc Việt là sản phẩm được nhiều khác hàng lựa chọn bởi vì: Phù hợp với nhiều không gian thờ tự như nhà phố, biệt thự hay nhà chung cư. Với nhiều thiết kế hiện đại lẫn cổ kính đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Kích thước 89×212: có nghĩa là Thêm Phúc x Tài Vượng, gia chủ được hưởng phúc, mọi việc đều tốt đẹp, tiền tài nhiều.Tùy vào không gian, diện tích, cũng như tâm nguyện của gia đình mà bạn có thể lựa chọn cho mình bàn thờ đứng với kích thước phù hợp nhất.
Mẫu bàn thờ đứng thờ gia tiên và bàn thờ phật treo tường

Sản phẩm bàn thờ gỗ của Mộc Việt vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa tạo cho không gian thờ tự sự vững chắc, vễ đẹp hiện đại, bình an và đảm bảo sự thuận tiện khi sử dụng. Bàn thờ đứng bằng gỗ là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và âm hưởng hiện đại. Với đặc tính thông minh, cùng những tiện ích của mình, sản phẩm này hiện đang được nhiều người lựa chọn.

Bàn thờ mộc việt thiết kế và thi công nội thất phòng thờ đẹp
Bàn thờ mộc việt thiết kế và thi công nội thất phòng thờ đẹp

Đối với sản phẩm bàn thờ,tủ thờ, án gian thờ luôn được đón nhận từ khách hàng bởi thiết kế hiện đại tiện dụng trong việc thờ cúng, nhiều mẫu tủ thờ đẹp pha trộn vẽ đẹp truyền thống và nét cổ kính ngày xứa do ông cha để lại. Mẫu bàn thờ đa dang phù hợp cho mọi không gian thờ từ nhà phố, nhà riêng, nhà chung cư, biệt thự, nhà vườn....dùng để làm thờ gia tiên hoặc bàn thờ phật.

Mẫu bàn thờ đẹp kết hợp hệ thống ốp trang trí trang nghiêm ấm cúng
Mẫu bàn thờ đẹp kết hợp hệ thống ốp trang trí trang nghiêm ấm cúng

Ngày nay, những căn hộ chung cư và nhà ống có kiến trúc thiết kế khá đơn giản, hiện đại. Cho nên, những mẫu bàn thờ đứng với kiểu dáng mộc mạc, không quá rườm rà nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm cần có ở nơi thờ cúng là lựa chọn của nhiều khác hàng. Ngoài ra còn nhiểu mẩu tủ thờ, án gian thờ, bàn thờ hiện đại, bàn thờ treo tường phù hợp với không gian thờ ở chung cư.

mẫu bàn thờ phật đẹp cho nhà có không gian rộng
mẫu bàn thờ phật đẹp cho nhà có không gian rộng

4. Bàn Thờ Gỗ Đẹp, Tủ Thờ Có Thiết Kế Đẹp Hiện Đại

Mẫu bàn thờ đứng làm bằng gỗ được thiết kế vừa đơn giản, tiện ích, nhỏ gọn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền cao vừa phù hợp với không gian tâm linh. Bàn thờ đứng hiện đại phù hợp với nhiều mục đích sử dụng: bàn thờ gia tiên có không gian phòng không quá nhỏ, tủ thờ, bàn thờ phật, ban thờ quan âm, ban thờ mẫu, án gian thờ, bàn thờ chung cư, mẫu bàn thờ công giáo…

Mẫu phòng thờ đẹp, bộ đồ thờ gỗ được ưa chuông nhất năm 2022
Mẫu phòng thờ đẹp, bộ đồ thờ gỗ được ưa chuông nhất năm 2024

Bàn thờ dáng đứng bằng gỗ có thiết kế như một chiếc bàn với bốn chân vững chãi. Bàn thờ đứng được kê trên nền, vì thế rất chắc chắn. Phần mặt bàn thờ được thiết kế rất rộng rãi, phẳng phiu, tiện lợi trong việc bày biện các đồ thờ cúng.

Mẫu Bàn Thờ Tam Bảo Có Hệ Thống Trang Trí đẹp
Mẫu Bàn Thờ Tam Bảo Có Hệ Thống Trang Trí đẹp

Màu sắc của sản phẩm bàn thờ , tủ thờ, án gian thờ gỗ của Mộc Việt có nhiều màu sắc đảm bảo hài hòa với màu sắc tường, trần, sàn và nội thất khác trong nhà. Vì thế giúp cho không gian tâm linh luôn giữ được nét trang trọng.

Mẫu bàn thờ gỗ hương cao cấp năm 2023
Mẫu bàn thờ gỗ hương cao cấp năm 2024

Mẫu bàn thờ được thiết kế hiện đại đơn giản
Mẫu bàn thờ được thiết kế hiện đại đơn giản

5. Địa Chỉ Mua Bàn Thờ Gỗ Đẹp, Tủ Thờ Hiện Đại Chất Lượng Giá Rẻ

Bàn thờ Mộc Việt là đơn vị sản xuất và kinh doanh nội thất phòng thờ, bàn thờ có đại lý rộng khắp 3 miền bắc Bắc-Trung-Nam, luôn bán ra thị trường những mẫu ban thờ, tủ thờ, án gian thờ gỗ đẹp hiện đại nhất, đảm bảo nhất. Cam kết chất lượng gỗ tự nhiên 100%. Chúng tôi có chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi tốt nhất, bảo hành sản phẩm từ 5-20 năm, bảo trì trọn đời sản phẩm. Đặc biệt quý khách được miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại  HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với đội ngủ thợ chuyên nghiệp lành nghề lâu năm.

Mẫu bàn thờ kết hợp tranh trúc chỉ cao cấp tạo nên không gian thờ cúng trang nghiêm ấm cúng
Mẫu bàn thờ kết hợp tranh trúc chỉ cao cấp tạo nên không gian thờ cúng trang nghiêm ấm cúng

Ý kiến của khách hàng sau khi được Bàn Thờ Mộc Việt thi công phòng thờ đẹp

 • Anh Hùng địa chỉ khu biệt thự Cityland Garden Hills Gò Vấp: "Cảm ơn Ban Thờ Mộc Việt rất nhiều, đã thiết kế và thi công phòng thờ cho nhà mình rất đẹp và chất lượng. Các bạn tư vấn rất nhiệt tình, làm việc rất có tâm huyết với nghề. Thiết kế phòng thờ rất hợp với ý mình, đặc biệt rất phù hợp với không gian của ngôi nhà, xứng tầm đẳng cấp. Một lần nửa cảm ơn các bạn Ban Thờ Mộc Việt nhiều".
Sập thờ đẹp cho nhà có không gian rộng
Sập thờ đẹp cho nhà có không gian rộng
 • Chị Hà khu Biệt thự Thảo Điền thành phố thủ Đức: "Thật không ngờ là phòng thờ nhà mình lại đẹp lung linh đến vậy, các bạn thiết kế thi công rất đẹp. Mấy bác thợ thật nhiệt tình chu đáo. Cảm ơn các em bên Mộc Việt rất nhiều".
Phòng Thờ được Bố Trí đẹp Với ánh Sáng Lung Linh Của Tranh Trúc Chỉ Cao Cấp
Phòng Thờ được Bố Trí đẹp Với ánh Sáng Lung Linh Của Tranh Trúc Chỉ Cao Cấp

  • Chú Hưng chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh: " Mấy hôm trước đau đầu không biết bố trí không gian thờ ở đâu cho hợp lý để mang lại không gian sử dụng sinh hoạt chung rộng rải nhất mà vẫn có được không gian thờ cúng đẹp nhất. May quá, biết được các cháu bên Ban Thờ Mộc Việt có đội ngủ chuyên đi thiết kế tư vấn phòng thờ tại nhà, Bác liên hệ ngay. Các cháu đến tư vấn cho bác nên làm thế nào. Quả đúng là chuyên nghiệp thật, rất chuyên nghiệp. Đấy, thi công xong tất cả mọi người ai cũng khen đẹp mà hợp lý, có mấy nhà đặt hàng các cháu hôm đấy ngay tại chung cư bác đang ở luôn. Đúng là làm việc có tâm có khác. Chúc các cháu Bàn thờ Mộc Việt Ngày càng phát triển, mang lại cho nhiều gia đình không gian thờ đẹp nhất. Cảm ơn các cháu nhiều"
mẫu phòng thờ chung cư đơn giản với vách ngăn trang trí phong thủy
mẫu phòng thờ chung cư đơn giản với vách ngăn trang trí phong thủy

Các sản phẩm của Mộc Việt được làm 100% từ loại gỗ tự nhiên. Showroom của Mộc Việt có nhiều loại sản phẩm như: Bàn thờ đứngbàn thờ treo tườngbàn thờ phậtbàn thờ thần tàitấm chống ám khói, vách ngăn cho bàn thờ, gốm sứ bát tràng…với nhiều kiểu giáng, màu sắc, kích thước khác nhau, phù hợp với mọi không gian sống.

Liên hệ ngay với Mộc Việt  qua tổng đài tư vấn: qua số Hotline: 0969.52.62.63 để được tư vấn và lựa chọn các mẫu bàn thờ hiện đại phù hợp nhất với không gian thờ gia đình bạn. Khách hàng có thể đến trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi để lựa chọn các mẫu bàn thờ hiện đại:

 • Showroom 1: 310 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp , TP.HCM
 • Showroom 2: Số 378, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
 • Showroom 3 : 389 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
 • Showroom 4 : 541C Ấp Bắc, Mỹ Tho, Tiền Giang.